Over ons

2013, een nieuwbouwwijk in Stadshagen. Breecamp.

Een paar huizenblokken staan verloren in het desolate landschap. Hazen en fazanten rennen door de wijk. De crisis is uitgebroken de woningbouw is gestagneerd.

Om elkaar beter te leren kennen en om een activiteit in de wijk te hebben starten we, met een aantal bewoners, een buurtmoestuin. Samen tuinieren, lachen en ontmoeten.

We starten, met toestemming van de gemeente, op een stuk braakliggende grond.  Van tuinieren weten we niets maar langzamerhand krijgt de tuin vorm. Andere bewoners sluiten zich ook aan en samen  bouwen we verder. Er komt een streekmarkt bij en we worden steeds bekender in de stad.

2016, de crisis is voorbij en we krijgen van de gemeente de opdracht om onze tuin op te ruimen. Tijd om plaats te maken voor woningbouw.     Eind 2017 moeten we de grond opleveren.

Stopt het hier? Nee, als enig burgerinitiatief van Zwolle, krijgen wij een nieuwe permanente plek iets verderop in de wijk!!

Nieuwe tuin, nieuwe plannen. In de afgelopen jaren hebben we veel geleerd. Wat werkt wel en wat werkt niet. Tijd om nieuwe plannen te maken.

2019, van buurtmoestuin naar buurttuin. Het jaar begint goed, we worden gekozen als het beste en meest verbindende burgerinitiatief van Zwolle! Een mooie aanmoediging voor ons.

De nieuwe tuin begint vorm te krijgen. Een paar eigen moestuintjes en voor de rest veel fruitbomen en fruitstruiken. Ruimte om activiteiten te organiseren voor de wijk. Workshops en proeverijen in samenwerking met de boeren om ons heen. Kleine concerten met lokale musici, plukdagen en uiteraard onze jaarlijkse streekmarkt Breecamp Bruist!

In mei zijn wij gestart met voedsel coöperatie Hof van Breecamp. Samen met een aantal bewoners gaan wij onze boodschappen direct inkopen bij de boeren in onze omgeving. Vers, lokaal met een eerlijke prijs voor de boer en een eerlijke prijs voor ons.

Welkom bij buurttuin Hof van Breecamp!